Mijn favorieten

Particulieren

Wij realiseren ons dat het woord “verzekeringen” vraagtekens oproept. Veelal omdat het wordt gezien als een noodzakelijk kwaad en kosten met zich meebrengt. Aan ons de taak om duidelijkheid te scheppen en aan te tonen dat verzekeringen in het algemeen juist wel van belang zijn. Natuurlijk geldt dat wat voor de één zinvol is dit voor de ander niet zo hoeft te zijn. Een goede inventarisatie en analyse is op zijn plaats om te kunnen beoordelen wat nodig is en wat niet. Vervolgens bespreken we aan de hand van de uitkomst welke verzekeringen voor u van toepassing zouden kunnen zijn. Wij adviseren u hierbij en beargumenteren onze mening. Omdat u de regie heeft, bepaalt u uiteindelijk zelf wat er wel en niet verzekerd wordt.  Nadere informatie omtrent onder andere: werkwijze en het aanbod van maatschappijen kunt u vinden in onze dienstenwijzer.